Praca dyplomowa

Praca dyplomowa jest istotną częścią procesu kształcenia i warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Zmianą.
Pisanie pracy przebiega we współpracy z promotorem i odbywa się poza godzinami zjazdów. Pracę warto pisać zespołowo, wybierając trudniejsze tematy. Zachęcamy do wyboru tematów mocno osadzonych w praktyce, w których autor może wykazać się umiejętnościami analizy sytuacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem. Recenzenci przy ocenie prac dyplomowych większą uwagę przywiązują do selektywnego i krytycznego wykorzystania dostępnych materiałów przez autorów.
Praca dyplomowa, co do objętości powinna zawierać ok. 40 stron standardowego tekstu, napisana na poziomie merytorycznym pracy magisterskiej. Praca powinna być świadectwem Państwa wiedzy i umiejętności oraz stanowić rekomendację podczas poszukiwania pracy lub awansu zawodowego.
Obrona pracy odbywa się przy spotkaniu autorów pracy z Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzi m.in. przewodniczący wyznaczony przez kierownika Katedry. Podczas rozmowy zadawane są pytania na tematy, które były opisywane w pracy dyplomowej w powiązaniu z zagadnieniami poruszanymi podczas Studiów.

Katedra Zarządzania Projektami
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 31/33 pok. 13
02-544 Warszawa

Tel: +48 22 564 84 60
Fax: +48 22 564 84 61
www.sgh.waw.pl/kzpro/

Sekretariat jest czynny w godzinach:

poniedziałek 11.00 - 16.00
wtorek i czwartek    11.00 - 16.00
środa 13.00 - 18.00
piątek nieczynny

Kierownik Studiów: 
dr Paweł Wyrozębski

e-mail: pawel@wyrozebski.org


Copyright © 2012 Katedra Zarządzania Projektami SGH. Wszelkie prawa zastrzeżone.